هیأت رهبری

.

Presidentpic  

محمد صابر خوستوال

(معاون مالی و اداری)

محمد صابر خوستوال به تاریخ ۲۷ می سال ۲۰۱۴ بحیث معاون اداری اداره آیسا تقرریافت.

آقای خوستوال بیشتر از ۱۵ سال تجربه داشته و در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است.

موصوف قبل از پیوستن به اداره آیسا در پست های مشاور مقام وزارت و رئیس مواد نفتی شیرخان بندر وزارت تجارت و صنایع وظیفه اجراء نموده است.

محمد صابر خوستوال تحصیلات خویش را به درجۀ ماستری در سال ۱۹۹۱ در پوهنتون ساینت پیترز بورگ کشور روسیه به اتمام رسانیده است.

Presidentpic

 

 

سید مسیح الله فخری در سال 1368 در کابل به دنیا آمد. او مکتب را در لیسه عالی شهید سید اسماعیل بلخی در کابل خواند و گواهی لیسانس را در رشته اقتصاد ملی از پوهنتون کابل به دست آورد. به همین منوال، آقای فخری مدرک ماستری اش را نیز در رشته اقتصاد ملی و مدیریت سیاست اقتصادی از پوهنتون کابل گرفته است. فخری مدت نزدیک به ده سال است که اندوخته‌هایش را به کار انداخته است و در موقعیت‌هایی چون؛ تحلیل‌گر اقتصادی و مدیر برنامه اقتصادی در تلویزیون یک، آمر برنامه‌ریزی شهرک‌های صنعتی در ادارۀ حمایۀ سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) کار کرده است و اینک او رییس حمایۀ سرمایه‌گذاری در این اداره می‌باشد. آقای فخری به تکنالوژی معلوماتی و برنامه‌های کامپیوتری در حد مطلوبی دسترسی و به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی تسلط کامل دارد و ضمن مصروفیت در بخش‌های کارکردی، در دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کند و دانش نظری اش را به نسل دیگر می‌آموزاند.
zabiullah-nadire

 

   

محمد نعیم نظامی

(رئیس تفتیش داخلی)

محمد نعیم نظامی  از سال 2012 بدینسو در اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) ایفای وظیفه مینماید، اقای نعیم نظامی از رشته طب دانشگاه  ننگرهار در سال 2005 فارغ گردیده است در ضمن در بخش مدیریت مالی وپروژه ها دیپلوم داشته و  برعلاوه  موصوف در برنامه های  متعدد آموزشی در خصوص مسائل مالی، مدیریت و  تفتیش در داخل  و بیرون از کشور اشتراک نموده است.

نعیم نظامی بیش از 13 سال در ساحات مختلف در بخش انکشاف و توسعه سکتور خصوصی آغاز از سال 2000 بحیث مسؤل انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مدیریت ، سپس بحیث مسؤل ساحوی شرکت مخابراتی آریبا در ننگرهار، متعقباً  مسؤل نمایندگی انستیتیوت مالی و سرمایه گذاری ،بعداً منحیث آمر ساحوی پروژه (ASRH)  مربوط دفتر (UNFPA) و قبل از استخدام در اداره آیسا بحیث رئیس ساحوی آسیا فاوندیشن برای مدت سه سال در یکی از پروژه های  وسیع  تحت نام (بودجه والیان مبتنی بر اجراآت) ایفای وظیفه نموده است.

 

 

i
 

محمد عارف حیرت

(رئیس زون شمال الشرق - کندز)

عارف حیرت دارای بیشتر از چهار سال تجربه کاری در بخش های توسعه سکتور خصوصی، تشبسات کوچک و متوسط، پالیسی سازی، تحلیل پالیسی های اقتصادی، تحقیق، رهبری، مدیریت پروژه، مدیریت منابع بشری، مدیرت مالی و روابط عامه میباشد. حیرت بیش از این، به مدت دو سال با اداره حرکت – تسهیل کننده محیط سالم سرمایه گذاری افغانستان به حیث مدیر ارشد پروژه کار  کرده است. درین مدت او پنج پروژه ملی که شامل؛ پروژه اصلاحات در پروسه جوازنامه ها، پالیسی ملی تجارت افغانستان، پروژه تحکیم مشارکت سکتور خصوصی – عامه، پروژه حمایت از مستهلکین، و پروژه کود واحد ملی ساختمانی افغانستان میشود، رهبری، مدیریت و موفقانه به اتمام رسانیده است. عارف حیرت با دفتر GIZ به صفت مشاور اقتصادی نیز ایفای وظیفه نموده است، در زمان ماموریت با دفتر GIZ ، تحقیقی را انجام داده که به اساس آن کتاب رهنمود تجاری در باره تجارت بین المرزی با تاجکستان تهیه و به جامعه تجاری زون شمالشرق پیشکش گردیده است. در ضمن تجارب تخنیکی، عارف حیرت فعالیت اکادمیک به حیت استاد و سخنران مهمان در پوهنخی اقتصاد پوهنتون کندز و پوهنتون  های خصوصی پیرامون موضوعات اقتصادی نیز دارد. عارف حیرت سند لیسانس خویش را در رشته اقتصاد از کالج فرگوسن با درجه ممتاز به دست آورده و دارای دو ماستری در رشته های مدیریت تجارت MBA تخصص در منابع بشری و مالی، و ماستری دیگر در علوم سیاسی (MA) بدست آورده است. او همچنان دیپلوم عالی در رشته امنیت ملی و روابط بین الملی را از دانشگاه پونه نیز به دست دارد. عارف حیرت در سال 2010 جایزه بهترین شاگرد سال را از طرف پوهنتون سیمبایسیس شهر پونه، کشور هند به دست آورد، و در همین سال تقدیر نامه شاگرد ممتاز را نیز از طرف سفارت افغانستان مقیم هند بدست آورده است. عارف حیرت به حیت آمر زون ساحوی شمالشرق اداره آیسا بین سال های 2010 و 2011 ایفاء وظیفه نموده است. به منظور ادامه تحصیلات اش در سال 2011 از سمت اش استعفا نمود و از جنوری سال 2016 میلادی تا فعل الحال  به صفت رییس زون ساحوی شمالشرق ایفاء وظیفه می نمايید.