د پانګونې مخکې وړیا مشوريې

زمونږ دژمني او دپانګوالو د هر اړخیز ملاتړ سره سم، مونږ په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې مخکې وړیا مشوريې وړاندې کوو. سکټوري لومړي لاس معلوماتو ته لاسرسی، دکار او بار دچاپیریال تحلیل، دپانګوني دتخنیکي پلانونو ارزونه، د د قیقو، عملي او ساده پریکړه نیونه؛ددې مشوره ورکولو عمده موخه ده. دا خدمتونه په ټولو سکټورونو کي لکه، کرنه، صنعت، خدمات، انرژي او اوبو، ساختمان او دکانونو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو کي دلاسرسی وړ دي. د پانګوني د وړیا مشوري او د ملاقات دوخت لپاره مهرباني وکړئ، لاندې لینک کلیک کړي.